3 års driftgaranti på vores luftrensere

Nordic2Care giver 36 måneders driftgaranti på AeroGuard 4S og AeroGuard Mini, hvis kunden vælger et abonnement med AeroBlocke og Nordic2Care service samt overholder nedenstående betingelser. 

Omfang

Der ydes 36 måneders driftgaranti på luftrensere og evt. reparationsarbejde, som opstår og anmeldes i garantiperioden.

Slid, ælde, og renoverede motorer er ikke omfattet af driftgarantien. Øvrige undtagelser af dele/services kan forekomme, og skal fremgå af reparationsseddel.

Driftsgarantien omfatter ikke fejl eller skader opstået direkte eller indirekte som følge af kundens fejlbetjening, fejlagtig til- eller frakobling, overlast, behandling, mangelfuld vedligeholdelse og andre ydre påvirkninger.

Garantiperioden

Garantien gælder fra leverings dato fra Nordic2Care og 36 mdr. herefter.

Ved udbedring af mangler under garantien ydes 24 måneders reklamationsret på udskiftede dele, dog minimum 36 måneders driftgaranti fra det oprindelige anskaffelsestidspunkt.

Dokumentation

Ved anmodning om garantiudbedring, skal skadesbeskrivelsen indleveres sammen med produktet. Det er alene Nordic2Care som hæfter for driftgarantien.

Godtgørelse af krav

Nordic2Care har ret til at afgøre, om godtgørelse skal ske som kreditering af den oprindelige fakturapris eller som levering af en erstatningsvare.

Kunden har intet krav på evt. indirekte følgeskader eller kompensation for gener, som kan være opstået pga. et defekt produkt/service.

Øvrige forhold:

Driftgarantien er et tillæg og gældende ved forbrugerforhold og begrænser ikke på nogen måde de ufravigelige rettigheder, som garantimodtageren har i henhold til dansk lovgivning, herunder købeloven.

Ikrafttræden

Driftgarantiordningen er gældende for køb foretaget hos Nordic2Care webshop efter 1/11 2018 med mindre andet er anført.

00
Months
00
Days
00
Hours
00
Minutes
00
Seconds

The Black Friday Deals

SHOP BEFORE OUR

SALE ENDS....